Bidh e do-sheachanta gun dèan oileanaich a tha ag ionnsachadh aig an taigh fuaim.Suas an staidhre, bu chòir dhaibh aire a thoirt don staidhre.

O chionn ghoirid, tha sgoilearan bun-sgoile agus meadhan-sgoile ann am Beijing a’ gabhail chlasaichean aig an taigh.Tha gluasad na cloinne shuas an staidhre ​​air beagan trioblaidean adhbhrachadh dha na nàbaidhean shìos an staidhre.Ciamar a dhèiligeas tu ri càirdeas nàbaidh?Ciamar a mhìnicheas tu an e fuaim beatha àbhaisteach a th’ ann no fuaim brisidh draghail?Tha e do-sheachanta gum bi buaidh aig an iongantas a tha air a h-uile duine aig an taigh.” “Chuir a’ chlann shuas an staidhre ​​iongnadh orm.” “Suas an staidhre

Air ais chun mhullach