Mar a chuidicheas pàrantan an cuid chloinne ag ullachadh airson na deuchainn

Tha an samhradh air tighinn.Mar a bhios sgrùdadh inntrigidh na h-àrd-sgoile a’ dlùthachadh, bidh cudromachd inntinn a’ fàs nas follaisiche.Air an rathad gu bhith ag ullachadh airson deuchainn inntrigidh na colaiste, dè a bu chòir do phàrantan a dhèanamh gus an cuid cloinne a chuideachadh ag ullachadh airson na deuchainn?Mus tèid dèiligeadh gu ceart ri sgrùdadh inntrigidh na h-àrd-sgoile, tha seòmar comhairleachaidh na sgoile làn.Mar thidsear eòlas-inntinn, tha mi air oileanaich àrd-sgoile fhaighinn a thàinig thugam airson comhairleachadh air sgàth diofar dhuilgheadasan teaghlaich. "pàrantan

Air ais chun mhullach